รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้ง                               SOLAR ROOF TOP ครบวงจร  ทั่วประเทศ

                

การประยุกต์ใช้งาน Solarcell
         การนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solarcell นั้นสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติแสงแดดโดยผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solarcellในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงแดดให้เป็นไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ
   
•ระบบผลิตไฟฟ้า Solarcell แบบสำรองไฟฟ้าในแบตเตอรี่
   Solar Cell Stand alone system
 
•ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า
   Solar grid connected system
 
•ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solarcell
   Solar water pump system
 
 
Visitors: 4,667